Hur kan jag få mina gamla betyg?

Om du inte har kvar betygen som du fick från gymnasie och högskola går det att få tag i dessa. Du kan till exempel kontakta skolan där du fick betyget för att se om de kan skicka en kopia till dig.

Om det skulle vara så att skolan du fick betyg från inte har kvar dessa för att det har gått så lång tid så går det fortfarande att få fatt i gamla betyg. Du kan vända dig till Stadsarkivet i din kommun. De ska ha en kopia av ditt betyg som du kan få som digital dokument och sedan skriva ut.

Om du har fått betyg från en landstingsskola är det Landstinget du ska vända dig till för att få en kopia på betyget.